ZBOŽÍ

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.vydrafish.cz Všechny ceny v e-shopu jsou uvedeny včetně DPH. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (také "dodavatele") a jeho zákazníků (kupujících). Provozovatel internetového obchodu www.vydrafish.cz si vyhrazuje právo tyto všeobecné podmínky změnit.

 

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

-Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu VYDRAFISH.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.


-Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení převzetí objednávky.

-Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářů předepsaných údajů a náležitostí.


-Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři nebo v prodejně SPORTOVNÍ RYBÁŘ

.
 -Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

 

DODACÍ PODMÍNKY A DODACÍ LHŮTA

 

Zboží, které máme skladem(na prodejně) expedujeme v pracovní dny nejpozději do 48 hodin. Dodání ostatního zboží je do 5 pracovních dnů. V případě delší dodací lhůty z důvody nedostupnosti zboží Vás budeme ihned informovat pomocí e-mailu či telefonického kontaktu.

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY, ZPŮSOB ÚHRADY,POŠTOVNÉ 

 

-Dobírkou PPL balík do 15kg 90Kč

-BALÍK NAD 120cm  zasíláme DPD 

-Hotově při osobním odběru (vždy budete předem informování,že je zboží

 připraveno k odběru na prodejně..

 

Při nákupu nad 2000Kč včetně DPH na území ČR  1 ZÁSILKA  ZDARMA -

s vyjímkou balíku nad 120cm.

 

 

 

ZÁRUKA A SERVIS

.1) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující zboží převzal:

má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.


2) Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

3) V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

opravu zboží,
výměnu za nové zboží,
přiměřenou slevu z kupní ceny,
odstoupit od smlouvy.


4) Kupující má právo odstoupit od smlouvy:

pokud má zboží podstatnou vadu,
pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
při větším počtu vad zboží.


5) Prodávající je povinen přijmout reklamaci 

Na provozovně Sportovní Rybář Tržní 22 Frýdek-Místek 738 01 Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

6) Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

 

7) Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

8) Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 

9) V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

 

10) Volbu způsobu reklamace má kupující.

11) Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

REKLAMACE

 

-Zboží lze reklamovat na adrese SPORTOVNÍ RYBÁŘ TRŽNÍ 22 FRÝDEK -MÍSTEK 73801 kam ho zašlete s kopií nákupního dokladu,s popisem  závady  a Vaším kontaktem (telefonním číslem).Je nutné zboží zaslat ve stavu v jakém jste ho zakoupili například u navijáku včetně náhradní cívky bez vlasce(pokud nebyl součástí balení) jinak riskujete ztrátu nebo poškození vlasce!v žádném případě nezasílejte reklamované zboží dobírkou!!Reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.

 

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku (zákon č.367/2000 Sb.) odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání).Ke zboží přiloží písemnou žádost o odstoupení od kupní smlouvy, doklad o nákupu, iniciály kupujícího a číslo bankovního účtu, na který bude finanční obnos vrácen.Odstoupí-lí spotřebitel od kupní smlouvy ,vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu nejpozději do 14-dnů od kupní smlouvy,všechny peněžní prostředky včetně nákladú na dodání,které od něj na základě smlouvy přijal.Zároven prodávájící není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže,že zboží podnikateli odeslal.

V žádném případě neposílejte zboží na dobírku.

 

ADR je určena pro řešení spotřebitelských sporů (tzn.ADR)

ČOI se sídlem Štěpánská 44,120 00 Praha internetová adrasa www.coi.cz 

 

Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne kdy uplatnil své právo,které je předmětem sporu u prodavajícího poprvé.

Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosodního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se,že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů,mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz

 

 

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

                                                                                                                                Kupující je povinen uvést kontaktní telefon, správnou a úplnou poštovníadresu na kterou má být objednané zboží doručeno.. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu.
Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14ti dnů od doručení.
Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze.

 

 

PRÁVA A POVINNOSTI PRODAVAJÍCÍHO

 

 Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího..Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

 

 

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

 

Internetový obchod VYDRAFISH. podle zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů zpracovává osobní data a uchovává je v databázi firmy. Zpracované údaje jsou plně chráněny před zneužitím a nebudou poskytnuty třetím stranám,kromě těch které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, pošta), a to pouze v nutném rozsahu. Kupující – odběratel dává odesláním své objednávky souhlas provozovateli internetového obchodu VYDRAFISH k jejich zpracování a využití pouze pro potřebu obchodního vztahu mezi nimi.

 

Platnost těchto obchodních podmínek od 1.3.2022

Košík

Položek
0 Ks
Cena celkem
0 Kč

Přihlášení

Vyhledávní

Kontakt

Prodejna - výdejní místo

Sportovní rybář Miroslav Švub

Tržní 22

73801 Frýdek-Místek

 

E-mail  vydrafish@seznam.cz

 

Otevírací doba prodejny

Po.-Pá.     9.30 -12  13-17

So.           9-11,30

 

Telefon 732 906 907

Zboží v akci

Nejprodávanější